ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Най-добра цена в BILLA

С този знак са маркирани продукти, които се предлагат на промоционална цена. „Най-добра цена в BILLA” е най-ниската цена, предлагана за продукта в магазините BILLA, за последните 2 седмици, считано от началната дата на валидност на актуалната седмична брошура, в която продуктът е публикуван. Търси знака в седмичната брошура и магазини BILLA. Отстъпката получаваш веднага на касата.